ร่วมงานกับเจโนไซส์

ทีมที่มีความหลากหลายและเป็นที่ที่ทุกคนได้รับการเคารพและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ค่านิยมหลักของเจโนไซส์

อนาคต

พลังสร้างสรรค์

ต่อยอดความคิดริเริ่มสู่การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ในกระบวนการการทำงานของทุกชิ้น

การทำงานเป็นทีม

เชื่อในตัวเอง เพื่อนรอบตัว และบริษัท ผลักดันสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นตามเป้าหมาย

คุณภาพที่ลูกค้ารัก

ทำสิ่งที่มากกว่าความคาดหมายให้เกิดขึ้นได้จนเป็นธรรมชาติ

ความเป็นผู้นำ

ทำได้ทุกวัน ทำได้ทุกที่ เป็นได้ทุกคน

โอกาส และนวัตกรรมใหม่ๆ

เข้าใจ นำมาต่อยอด นำหน้าเพื่อเป็นคนแรก ที่เข้าถึงและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความสุขในการทำงาน

สำคัญกว่าวิธีการทำงาน คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้

ชีวิตการทำงานที่ เจโนไซส์

สร้างรูปแบบการทำงานที่เป็นเลิศและคล่องตัว โดยทำงานได้รวดเร็ว บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกทำงานจากที่ใด และในช่วงเวลาใดก็ได้

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ประกันสุขภาพ ชีวิต อุบัติเหตุและทุพพลภาพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นเลือกสถานที่ได้

ทำงานจากที่ออฟฟิศและที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้

ปาร์ตี้ประจำเดือน

วันลาพักร้อนประจำปีและวันลาพิเศษ

ส่วนลดจากพาร์ทเนอร์ของเรา

บาร์เครื่องดื่มกาแฟ

ทริปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท

อาหารเช้าทุกวันศุกร์

มาร่วมทำให้
การทำงานสนุกและมีความสุข

มากขึ้นกับเรา

ร่วมงานกับเรา เพื่อ “สร้าง” โอกาสแห่งอนาคตด้วยกัน