Career เราเชื่อว่าการทำงาน คือเวลาครึ่งชีวิตของคุณ ดังนั้นเราจึงมุ่งหวังให้คุณได้ทำงานที่รักอย่างมีความสุข และสนุกในทุกๆวัน กับเพื่อนร่วมงานที่ดี ในบรรยากาศที่อบอุ่น

Project Manager

Project Manager

please submit your resume, portfolios to hr@jenosize.com

Strategic Planner

Strategic Planner

please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

Quality Assurance Manager

Quality Assurance Manager

(Software & Digital Products) please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

Backend Developer​

Backend Developer​

please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

DevOps Engineer

DevOps Engineer

Please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

Mobile Developer

Mobile Developer

please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

Senior Business Analyst

Senior Business Analyst

(Software Web-App, Mobile App) Please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

Business Development Director

Business Development Director

(Digital & Technology Business) Please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

Sales Executive (Digital Product)

Sales Executive (Digital Product)

(Digital Product) Please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

Team Lead - Developer (Node.js, React)

Team Lead - Developer (Node.js, React)

Please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

Android Developer

Android Developer

Please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

IOS Developer

IOS Developer

Please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

VP of Product

VP of Product

Please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

System Analyst (Software Web-App, Mobile App)

System Analyst (Software Web-App, Mobile App)

(Software Web-App, Mobile App) Please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

Tech Talent Acquisition (IT Recruiter)

Tech Talent Acquisition (IT Recruiter)

Please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

Technical Support Specialist (Software & Digital Products)

Technical Support Specialist (Software & Digital Products)

(Software & Digital Products) please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

People Development Manager (HRD)

People Development Manager (HRD)

Please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

Account Director (Event Organizer)

Account Director (Event Organizer)

Please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com

UX/UI Designer

UX/UI Designer

Please submit your resume, portfolios to join@jenosize.com