สร้างความเเข็งเเกร่งให้กับชุมชน
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความก้าวหน้า:
นำการเปลี่ยนแปลงสู่ภาครัฐเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

ปัญหาและสิ่งท้าทายหลัก

ระบบราชการและงานธุรการที่ขาดประสิทธิภาพ

กระบวนการราชการที่ซับซ้อน ขั้นตอนเอกสารที่มากเกินไป และกระบวนการธุรการที่ไม่คล่องตัวอาจเป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่องานของรัฐ การลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น ลดงานเอกสารและเพิ่มเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถลดสิ่งท้าทายเหล่านี้ได้

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ ๆ

การโอบรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถเปลี่ยนงานของรัฐให้ทันสมัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงอาจเกิดข้อจำกัดจากระบบสาธารณูปโภคที่ไม่ทั่วถึง ช่องโหว่ทางทักษะ และการต่อต้านการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัล

การให้บริการสาธารณะ

เรื่องที่สำคัญยิ่งคือการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการและเป็นไปตามความคาดหมายของประชาชน ในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ และยกระดับความพึงพอใจของประชาชน ปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องแก้ไขประกอบด้วย การรอรับบริการที่ต้องใช้เวลานาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ที่ไม่เพียงพอ และคุณภาพของบริการที่ไม่สม่ำเสมอ

คำตอบทางธุรกิจที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะ

วิเคราะห์กระบวนการทำงานราชการ ระบุจุดที่ก่อให้เกิดความล่าช้า และให้คำเเนะนำ รวมทั้งเสนอทางแก้ไขที่สามารถลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในงานธุรการ ซึ่งรวมถีงกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิดทัล การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติทำงานแทนมนุษย์ และการนำระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้

shareshareshareshareshareshareshareshareshareshareshareshareshareshare

ร่วมเปิดกล่องโอกาส
แห่งอนาคตด้วยกัน

Contact

Brief Us

ง่ายและรวดเร็ว
เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

facebook chat

คุยกับทีมฝ่ายขาย

ให้บริการ จันทร์ถึงศุกร์
9:00 น. - 19:00 น.

mobile

โทรติดต่อฝ่ายขาย

ให้บริการ จันทร์ถึงศุกร์
9:00 น. - 19:00 น.