แฟชั่นเทคโนโลยีล้ำสมัย
สร้างสรรค์สไตล์ส่วนตัว

ปัญหาและสิ่งท้าทายหลัก

การพลิกโฉมของกิจการค้าปลีก

ผู้ค้าปลีกที่มีหน้าร้านประสบปัญหาจากความเเพร่ขยายของอีคอมเมิร์ซและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคแบรนด์แฟชั่นจะต้องปรับตัวให้ทันด้วย การดำเนินกิจการออนไลน์ สร้างประสบการณ์ต่อลูกค้าในทุกช่องทางและใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า

สินค้าปลอมและทรัพย์สินทางปัญญา

อุตสาหกรรมแฟชั่นเต็มไปด้วยสินค้าปลอม การละเมิดลิขสิทธิ์และการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา การปกป้องเครื่องหมายการค้าและงานดีไซน์ต้นฉบับเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งแต่การบังคับใช้กฎหมายในระดับโลกเป็นเรื่องยาก

การเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภค

ความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในความชอบและพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้า ต้องปรับเรื่องราวแบรนด์ให้สอดคล้อง กับความคาดหวังของลูกค้า เช่น พัฒนาทางยั่งยืนในสินค้า และโซเชี่ยลมีเดีย นวัตกรรมดิจิทัล และประสบการณ์ที่เอกลักษณ์ของลูกค้าแต่ละคน

บริการช่วยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ
แฟชั่นอย่างเฉพาะเจาะจง

การออกแบบและใช้ยุทธศาสตร์เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยนำ ทางเข้าสู่เเพลตฟอร์มออนไลน์ ใช้ประโยชน์สูงสุดจากงานอีคอมเมิร์ซ และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

shareshareshareshareshareshare

ร่วมเปิดกล่องโอกาส
แห่งอนาคตด้วยกัน

Contact

Brief Us

ง่ายและรวดเร็ว
เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

facebook chat

คุยกับทีมฝ่ายขาย

ให้บริการ จันทร์ถึงศุกร์
9:00 น. - 19:00 น.

mobile

โทรติดต่อฝ่ายขาย

ให้บริการ จันทร์ถึงศุกร์
9:00 น. - 19:00 น.