บริการที่น่าเชื่อถือและคำนึงถึงทุกองค์ประกอบ
เพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ และความก้าวล้ำให้แก่ธุรกิจ
ธนาคารและประกันภัย

ปัญหาและสิ่งท้าทายหลัก

กระบวนการที่ซับซ้อนและล้าสมัย

งานหลายส่วนของธุรกิจธนาคารและประกันภัยยังจะต้องอาศัยคนปฏิบัติงานและเป็นงานเอกสารที่ยังไม่ใช้ระบบดิจิทัลซึ่งอาจก่อให้เกิดการขาดประสิทธิภาพ ความล่าช้าและข้อผิดพลาด

การขาดการออกเเบบที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

โมเดลธุรกิจดั้งเดิมของธนาคารและประกันภัยมักประสบความยากลำบากในการนำเสนอประสบการณ์สำหรับลูกค้าที่ราบรื่นไร้รอยต่อและใส่ใจรายละเอียดระดับบุคคลจึงอาจทำให้ลูกค้าหงุดหงิดได้

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมนี้เท่าที่ผ่านมายังยึดติดรูปแบบเก่า ๆ ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ และยอมรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัล จึงประสบปัญหาในการก้าวให้ทันความคาดหวังของลูกค้า

บริการที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ
ธนาคารและประกันภัยอย่างเฉพาะเจาะจง

การเป็นผู้ช่วยบริษัทประกันภัยและธนาคารในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัล ด้วยการเสนอเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่นแอปฯ สำหรับทำธุรกรรมธนาคาร ระบบบริหารจัดการบัญชีประกันภัยออนไลน์ ระบบจ่ายเงินออนไลน์ และงานสนับสนุนฝ่ายลูกค้าผ่านเเช็ตบอต สิ่งเหล่านี้ช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

shareshareshare

ร่วมเปิดกล่องโอกาส
แห่งอนาคตด้วยกัน

Contact

Brief Us

ง่ายและรวดเร็ว
เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

facebook chat

คุยกับทีมฝ่ายขาย

ให้บริการ จันทร์ถึงศุกร์
9:00 น. - 19:00 น.

mobile

โทรติดต่อฝ่ายขาย

ให้บริการ จันทร์ถึงศุกร์
9:00 น. - 19:00 น.